Видатки зведеного бюджету

0000
 • усього
 • на 1 людину
 • на 1 працюючого
 • у відсотках до ВВП

 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Виконано на 31/12/2023
За рахунок власних надходжень
Видатки за рахунок ДБУ
Видатки за рахунок ДБУ на пільги та субсидії
Обо'язкове державне соціальне страхування
За рахунок ДБУ на інші завдання окрім пенсійних
За рахунок ЄКР
Інше
Всього
Залишок коштів на кінець року
Погашення позик ЄКР за рахунок ДБУ