0000
 • усього
 • на 1 людину
 • на 1 працюючого
 • у відсотках до ВВП

 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
Виконано на 30/06/2020 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Капітальні видатки
Поточні видатки
Інше
Всього
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
Виконано на 30/06/2020 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Пенсії
Відсотки за запозиченнями
Поточні міжбюджетні трансферти
Дослідження та регіональні програми
Поточні трансферти підприємствам
Предмети та обладнання
Комунальні послуги
Продукти харчування
Медикаментии
Стипендії
Поточні трансферти за кордон
Оплата праці
Інше
Всього
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
Виконано на 30/06/2020 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Капітальні трансферти підприємствам
Капітальні міжбюджетні трансферти
Предмети та обладнання довгострокового користування
Капітальне будівництво
Капітальні трансферти населенню
Державні запаси
Земля та нематеріальні активи
Капітальний ремонт
Інше
Всього