Видатки зведеного бюджету

0000
 • усього
 • на 1 людину
 • на 1 працюючого
 • у відсотках до ВВП

 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Виконано на 31/12/2023 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Поточні видатки
Капітальні видатки
Інше
Всього
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Виконано на 31/12/2023 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Оплата праці
Пенсії
Відсотки за запозиченнями
Поточні трансферти підприємствам
Предмети та обладнання
Дослідження та регіональні програми
Продукти харчування
Комунальні послуги
Медикаментии
Стипендії
Поточні трансферти за кордон
Поточні міжбюджетні трансферти
Інше
Всього
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Виконано на 31/12/2023 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Капітальні трансферти підприємствам
Предмети та обладнання довгострокового користування
Капітальний ремонт
Капітальне будівництво
Капітальні трансферти населенню
Земля та нематеріальні активи
Державні запаси
Капітальні міжбюджетні трансферти
Інше
Всього