Видатки зведеного бюджету

0000
 • усього
 • на 1 людину
 • на 1 працюючого
 • у відсотках до ВВП

 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Виконано на 30/06/2023 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Поточні видатки
Капітальні видатки
Інше
Всього
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Виконано на 30/06/2023 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Оплата праці
Предмети та обладнання
Медикаментии
Продукти харчування
Комунальні послуги
Дослідження та регіональні програми
Відсотки за запозиченнями
Поточні трансферти підприємствам
Поточні міжбюджетні трансферти
Поточні трансферти за кордон
Пенсії
Стипендії
Інше
Всього
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Виконано на 30/06/2023 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Предмети та обладнання довгострокового користування
Капітальне будівництво
Капітальний ремонт
Державні запаси
Земля та нематеріальні активи
Капітальні трансферти підприємствам
Капітальні міжбюджетні трансферти
Капітальні трансферти населенню
Інше
Всього