Видатки зведеного бюджету

0000
 • усього
 • на 1 людину
 • на 1 працюючого
 • у відсотках до ВВП

 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Виконано на 31/12/2023 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Збройні сили
Правоохоронні органи
Освіта
Пенсії
Відсотки за запозиченнями
Соціальний захист
Медицина
Транспорт
Інші галузі економіки
Чиновницький апарат
Комунальне господарство
Культура та спорт
Паливно-енергетичний комплекс
Сільське господарство
Охорона довкілля
Міжбюджетні трансферти
Всього