Видатки зведеного бюджету

0000
 • усього
 • на 1 людину
 • на 1 працюючого
 • у відсотках до ВВП

 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Виконано на 30/06/2023 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Чиновницький апарат
Відсотки за запозиченнями
Збройні сили
Правоохоронні органи
Сільське господарство
Паливно-енергетичний комплекс
Транспорт
Інші галузі економіки
Охорона довкілля
Комунальне господарство
Медицина
Культура та спорт
Освіта
Пенсії
Соціальний захист
Міжбюджетні трансферти
Всього