Житлово-комунальна сфера: у пошуках господаря

Сучасний стан житлово-комунального господарства (ЖКГ) в Україні не задовольняє ані мешканців, які отримують неякісні послуги, ані державу, яка виплачує величезні дотації.

Необхідні перетворення часто намагаються підмінити суто технічною модернізацією або звести до підвищення тарифів, аби вони покривали собівартість послуг, з одного боку, та забезпечували можливість капіталовкладень у реконструкцію та оновлення мереж і обладнання – з іншого. Але необхідною передумовою успішності як технічної модернізації ЖКГ, так і встановлення економічно обґрунтованих тарифів є глибоке реформування «правил гри» у всьому секторі, тобто інституційна реформа. Центральним питанням такої реформи є права власності (або юридичною мовою – майнові права).

Детальніше читайте в нашому звіті “Житлово-комунальна сфера: у пошуках господаря”.