Доходи

0000
  • усього
  • на 1 людину
  • на 1 працюючого
  • у відсотках до ВВП

  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
Виконано на 30/06/2020
Власні надходження
Кошти державного бюджету
Інше
Всього