Додаток «Рахунок від держави»: як він працює

На сайті «Ціна держави» за допомогою додатку «Рахунок від держави» кожен може розрахувати, скільки податків щороку він або вона сплачує та як вони витрачаються. Для цього потрібно лише ввести розмір місячної зарплати та розмір місячних витрат на купівлю товарів та послуг у магазинах. Метою цього матеріалу є розказати, як саме працює цей додаток.

Щороку Ви сплачуєте різноманітні податки та платежі до державного бюджету, місцевих бюджетів та Пенсійного фонду. Утім, податкова система України влаштована таким чином, що Ви майже цього не помічаєте, адже це робить за Вас роботодавець чи продавець товарів та послуг. Та це ніяк не впливає на Ваш статус «платника податків», бо, попри те, що кошти вносить хтось інший, це кошти з Ваших кишень.

Для початку, давайте розберемося, які податки та платежі Ви сплачуєте з Вашої зарплати. Найголовніші з них: податок з доходів фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та військовий збір (ВЗ). Як вони розраховуються? Традиційно, розрізняють «валову» та «чисту» зарплати. Що мається на увазі під цими поняттями? «Чиста» зарплата – це сума, яку Ви отримуєте щомісяця, так би мовити, «на руки». Вона відрізняється від «валової» зарплати на суми ПДФО, ЄСВ та ВЗ.

Розрахувати «чисту» зарплату можна наступним чином: (1) помножити «валову» зарплату на 1,5% (ВЗ); (2) помножити «валову» зарплату на 3,6% (ЄСВ); (3) відняти від «валової» зарплати суму, отриману у п. 2, та помножити різницю на 15% або 17% (ПДФО); (4) знайти різницю між «валовою» зарплатою та розрахованими податками та платежами.

Є певні виключення. Так, якщо «валова» зарплата менша за 1 710 грн, то, для того, щоб розрахувати ПДФО, «валову» зарплату додатково зменшують на суму податкової соціальної пільги (ПСП) – 609 грн. Також, застосовуються дві ставки ПДФО: 15% (якщо різниця між «валовою» зарплатою та ЄСВ менша за 12 180 грн) та 17% (на суму, яка лишається понад 12 180 грн). Нарешті, якщо «валова» зарплата більша за 20 706 грн, то ЄСВ на перевищення не нараховується.

Додатково, Ваш роботодавець сплачує від Вашого імені ЄСВ у розмірі 36,76% від кожної Вашої «валової» зарплати до Пенсійного фонду. Аналогічно, якщо «валова» зарплата перевищує 20 706 грн, то ЄСВ нараховується тільки на 20 706 грн.

Якщо Ви отримуєте зарплату в «конверті», то з такої зарплати ні ПДФО, ні ЄСВ не сплачуються. Якщо ж Ви зареєстровані як фізична особа – підприємець (ФОП), то Ви сплачуєте єдиний податок (ЄП) та ЄСВ самостійно в залежності від особливостей Вашої діяльності.

Звичайно, окрім зарплати, існують й інші джерела доходу. Якщо, наприклад, Ви отримуєте дохід у вигляді банківських відсотків, то Ви сплачуєте «податок на депозити» у розмірі 15% від суми відсотків для всіх без винятків вкладів.

Тепер давайте поглянемо, які податки та платежі, які Ви сплачуєте під час купівлі товарів та отримання послуг. Найголовніші з них: податок на додану вартість (ПДВ), акцизний податок (АП) та ввізне мито (ВМ). ПДВ стосується більшості товарів та послуг, АП – тільки підакцизних (алкогольні вироби, тютюнові вироби, нафтопродукти, автомобілі та ін.), ВМ – тільки імпортних. Як вони розраховуються?

Уявіть, що Ви купуєте імпортний підакцизний товар. Його кінцеву вартість можна розрахувати наступним чином: (1) помножити вартість товару на ставку ВМ (залежить від товару); (2) помножити вартість товару на ставку АП (залежить від товару); (3) помножити суму вартості товару, ВМ та АП на ставку ПДВ (20% для більшості товарів); (4) додати до вартості товару суми ВМ, АП та ПДВ. Для товарів, яких не стосується ВМ та АП, п. 1 та п. 2 пропускаються.

Усі сплачені Вами податки та платежі надходять до державного бюджету, місцевих бюджетів чи Пенсійного фонду, звідки вони і витрачаються державою для виконання покладених на неї функцій. Усі згадані вище податки і платежі, крім ЄСВ, «знеособлюються» при потраплянні до бюджету і йдуть на фінансування найрізноманітніших видатків в той час, як ЄСВ – тільки на фінансування пенсій.

Уряд, зокрема, звітує, яка частина надходжень витрачається на які цілі (загальнодержавні функції; оборона; громадський порядок, безпека та судова влада; економічна діяльність; охорона навколишнього природного середовища; ЖКГ; охорона здоров’я; духовний і фізичний розвиток; освіта; соціальний захист та соціальне забезпечення). Завдяки цій інформації, можна приблизно уявити собі на що і в яких пропорціях витрачаються Ваші кошти.

Примітки: Схеми розрахунку усіх податків та платежів були навмисно спрощені для полегшення розуміння. Перелік податків та платежів не є вичерпним. Військовий збір та «податок на депозити» будуть включені до додатку незабаром. Інформація, введена користувачами, жодним чином не використовується і ніде не зберігається.