Ендавмент у вищій освіті: світова практика і українське сьогодення

Залежність від державних дотацій не є запорукою академічного успіху. Про це свідчить структура фінансування найкращих вищих навчальних закладів світу. Ендавмент – джерело стабільних грошових надходжень для таких загальновідомих університетів як Гарвард, Єль, Прінстон та Стенфорд, за рахунок яких їхнє керівницто спонсорує стипендії, проводить дослідження і впроваджує інновації, оплачує додаткові видатки на охорону здоров’я, публічні послуги та спортивні заходи. Як правило, ендавмент-фонд кожного вишу складається із благодійних донорських внесків і пожертв меценатів, які надалі інвестуються, а прибуток використовується задля забезпечення освітянських потреб. Про це ми підготували звіт “Ендавмент у вищій освіті: світова практика і українське сьогодення”, який і пропонуємо вашій увазі”

Передові та найуспішніші світові університети не булі б такими, якщо б не втілювали найефективніші та найоптимальніші практики фінасування своєї освітянської та наукової діяльності. Явище ендавменту є достатньо поширеним у розвинених країнах Західної Європи та Північної Америки і полягає в наданні вищим навчальним закладам додаткових коштів з метою забезпечення їхньої фінансової стабільності.Ендавмент університету, незалежно від форми власності – це загальний безстроковий фонд, який складається переважно з донорських благодійних внесків та цінних паперів, прибуток від яких розподіляється і використовується університетом згідно з його академічними потребами. Надання стипендій для абітурієнтів із малозабезпечених сімей, спонсорування досліджень і інновацій, додаткові видатки на охорону здоров’я, публічні послуги та спортивні заходи – це лише неповний список напрямків використання прибутків, згенерованих ендавмент-фондами.

Досвід українських вищіх навчальних закладів у формуванні ендавмент- фондів ще недостатньо великий, щоб говорити про суттєві зміни у структурі фінансування. Щоб зрозуміти, які чинники впливають на розвиток ендавменту в Україні і що треба зробити задля впровадження світових фінансових практик у систему вітчизняної вищої освіти, треба більш детально проаналізувати сучасні умови інвестування в університети, на що і спрямована дана аналітична стаття.

Повний текст звіту.

Костянтин Рябко та Валерія Покідіна