Як держава фінансує розвиток економіки

Бюджетні видатки на розвиток економіки за підсумками 2018 року перевищили 140 млрд грн, понад половину з яких (54.8%) становили видатки з місцевих бюджетів. «Ціна держави» з’ясувала, куди саме витрачались кошти, передбачені для розвитку економіки. Як виявилось, дороги були і залишаються головним напрямом видатків економічного розвитку.

Однією з функцій держави є забезпечення розвитку національної економіки та створення для цього відповідних умов. В українських реаліях реалізація цієї функції «тягне» за собою здійснення бюджетних видатків – як з державного, так і з місцевих бюджетів. В результаті кошти спрямовуються на формування ринкового середовища, управління економікою, підтримку пріоритетних, базових та малорентабельних галузей. (наприклад, у сільському господарстві – сприяння розвитку тваринництва, в енергетиці – підтримка вуглевидобувних підприємств та реформування державного сектора вугільної промисловості, у транспорті – розвиток і утримання автомобільних доріг і т. д.).

Частка видатків державного бюджету на економіку в загальних видатках держбюджету за останні 5 років зменшилась до 6%. При чому, з 2013 до 2016 року вона «впала» більш, ніж у два рази (до 4,6% усіх видатків держбюджету), а з 2017 року – почала зростати, поступово наближаючись до рівня 2015 року. У регіонах за період з 2013 по 2018 роки частка видатків місцевих бюджетів на економіку в загальних видатках місцевих бюджетів збільшилась майже у 3 рази, демонструючи чітку тенденцію зростання, і за підсумками 11 місяців 2018 року перевищила 11,7%. Зумовила такий перерозподіл фінансування реформа децентралізації, в результаті якої у 2015 році органам місцевого самоврядування було передано більше функцій, повноважень та коштів на розвиток територіальних громад.

Дороги були і залишаються головним напрямом видатків економічного розвитку. У 2018 році тільки на дорожнє господарство витратили понад 45% усіх коштів, закладених в держбюджеті на економічний розвиток. Загалом, три чверті видатків державного бюджету на розвиток економіки «поглинають» дорожнє та сільське господарство, вугільна галузь, загальна економічна та торгівельна діяльність. Подібна ситуація і з місцевими бюджетами: 55% усіх коштів місцевих бюджетів, виділених на економіку, «вливають» в дорожнє господарство та транспорт (трубопровідний, залізничний, автомобільний). При цьому, в регіонах дорожнє господарство також домінувало серед витрат економічного характеру. Упродовж останніх двох років на нього витрачали понад 40% усіх коштів місцевих бюджетів, виділених на економічний розвиток (у попередніх роках його частка коливалась в межах 30%).