Видатки

Виконано на 30/06/2019 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Освіта
Пенсії
Соціальний захист
Відсотки за запозиченнями
Правоохоронні органи
Медицина
Збройні сили
Чиновницький апарат
Транспорт
Інші галузі економіки
Культура та спорт
Комунальне господарство
Сільське господарство
Охорона довкілля
Паливно-енергетичний комплекс
Всього
Міжбюджетні трансферти
  •