Видатки

Виконано на 31/12/2018 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Освіта
Пенсії
Соціальний захист
Відсотки за запозиченнями
Правоохоронні органи
Медицина
Збройні сили
Транспорт
Чиновницький апарат
Інші галузі економіки
Комунальне господарство
Культура та спорт
Сільське господарство
Охорона довкілля
Паливно-енергетичний комплекс
Всього
Міжбюджетні трансферти
  •