Видатки

Виконано на 31/10/2018 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Освіта
Соціальний захист
Пенсії
Відсотки за запозиченнями
Медицина
Правоохоронні органи
Збройні сили
Чиновницький апарат
Транспорт
Інші галузі економіки
Комунальне господарство
Культура та спорт
Сільське господарство
Охорона довкілля
Паливно-енергетичний комплекс
Всього
Міжбюджетні трансферти
  •