Видатки

Виконано на 31/08/2019 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Освіта
Пенсії
Відсотки за запозиченнями
Соціальний захист
Правоохоронні органи
Медицина
Збройні сили
Чиновницький апарат
Транспорт
Інші галузі економіки
Комунальне господарство
Культура та спорт
Сільське господарство
Охорона довкілля
Паливно-енергетичний комплекс
Всього
Міжбюджетні трансферти
  •