Видатки

Виконано на 30/04/2017 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Освіта
Пенсії
Соціальний захист
Відсотки за запозиченнями
Медицина
Правоохоронні органи
Збройні сили
Чиновницький апарат
Інші галузі економіки
Транспорт
Культура та спорт
Комунальне господарство
Сільське господарство
Охорона довкілля
Паливно-енергетичний комплекс
Всього
Міжбюджетні трансферти
  •