Видатки

Виконано на 30/04/2018
За рахунок власних надходжень
За рахунок коштів державного бюджету
Інше
Всього
  •