Видатки

Виконано на 28/02/2019
За рахунок власних надходжень
За рахунок коштів державного бюджету
Інше
Всього
  •