Видатки

Виконано на 31/05/2019
За рахунок власних надходжень
За рахунок коштів державного бюджету
Інше
Всього
  •