Видатки

Виконано на 31/07/2019
За рахунок власних надходжень
За рахунок коштів державного бюджету
Інше
Всього
  •