Видатки

Виконано на 31/10/2017 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Поточні видатки
Капітальні видатки
Інше
Всього

Поточні видатки

Виконано на 31/10/2017 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Оплата праці
Пенсії
Дослідження та регіональні програми
Відсотки за запозиченнями
Поточні трансферти підприємствам
Комунальні послуги
Предмети та обладнання
Продукти харчування
Медикаментии
Стипендії
Поточні трансферти за кордон
Поточні міжбюджетні трансферти
Інше
Всього

Капітальні видатки

Виконано на 31/10/2017 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Капітальні трансферти підприємствам
Капітальний ремонт
Предмети та обладнання довгострокового користування
Капітальне будівництво
Державні запаси
Земля та нематеріальні активи
Капітальні трансферти населенню
Капітальні міжбюджетні трансферти
Інше
Всього
  •